עובדים זרים – עבודה זרה?!

יעקב נאמן הגדיר השבוע את עבודת הפועלים הזרים בישראל כ"עבודה זרה", כלומר גם במובן הדתי. עבודה זרה יש להשמיד. עד כאן הרטוריקה של נאמן. אבל האין הפועל הזר תוצאה של פוליטיקה, כלכלה ומוסר בין לאומיים. של היות האדם חומר גלם בידי כוחות השוק. האין הפועל הזר תוצאה של ההפרטה הנצלנית בארצו. של העוני בארצו. של זכות האדם לקיום מינימלי. של הגלובליזציה. של זכות ההגירה, של כלכלת ניצול. האין הוא תוצאת המשך הקולוניאליזם (אפריקה), או התפרקות הקומוניזם (מזרח אירופה). הפועל הזר התגנב לארצנו? כפה עצמו עלינו? גם תאוות הבצע שלנו הזמינה את הפועל הזר. עבודה זרה?! האם לא יחסנו הברוטלי לפועל הזר הוא – הוא עבודה זרה, הן מהבחינה הדתית והן מהבחינה המשפטית?

עוד באותו עניין: