עדות

עדות חבר הכנסת ליצמן ב"הצבעות הכפולות" עוררה שאלות על עדות על פי ההלכה, ולכך צריך ספר שלם. אבל לא אוציא את הדף חלק: החובה להעיד הינה דתית. מי שמתחמק מעדות, מורד בקב"ה, כי הוא משבש את ההרמוניה שהקב"ה מבקש להנהיג בעולם. העדות שלך היא זכות יסוד של זולתך. מחר אתה הזולת. שלילת זכות יסוד היא פגיעה באנושי. חובה להעיד הן בממון והן בפלילים. מצווה מהתורה. ראו הלכות עדות של הרמב"ם (ספר שופטים).

עוד באותו עניין: