עבודת השם (חסד)

ט"ר מכובדי, אין בכוחך לעבוד את השם לפי "התפריט של הדתיים"? עבוד את השם מתוך חסד לזולת, שהוא ברייתו של השם. לא חסד קצוב, לא פרויקט חסד, אלא חסד כהכרה. חסד כחלק מחיוניות חייך. חסד שאתה עושה בגופך, ולא רק בממונך. השם ברא את העולם מתוך חסד בשביל שיהיה עולם חסד.

עוד באותו עניין: