סליחות

הנה בא חודש אלול, חודש הסליחות, והנה באחדים מבתי הכנסת הסליחות נאמרות בקול רינה, כדרך ששרים פיוטים ונגינות – ועל כן חשוב להזכיר את קביעת הרב עובדיה יוסף: "אמירת הסליחות צריכה להיות בהכנעה יתרה… ולא יפה עושים האומרים סליחות בקול רינה". ראה ספר "תורת המועדים", שנערך בידי הרב דוד יוסף על פי פסקי אביו. אמנם חזות הסליחות מפויטת היטב, אבל רוחן נכאה, ועל כן הרינה אינה במקומה. האם הועילה ההתראה של הרב יוסף, ושל רבנים נוספים, בעניין הרינה? רק באופן חלקי. בהרבה מקומות פורצת לה מעצמה גם רינה מתוך הסליחות. אבל כשהיא מהלב, היא בכל זאת מתקבלת בשמים. אגב, בימים אלה ראה אור ספרו הסמכותי של הרב בני לאו על שיטתו בהלכה וברבנות של הרב עובדיה יוסף.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: