נוסח התפילה

ג"פ מכובדי, אכן בחגים מודגשת העובדה כי ישנם נוסחי תפילה אחדים, ומקובל עלינו שבעיקרו הדבר נובע מעצם הגלויות היהודיות השונות, מהשפעת הקבלה והסוד, מהכללת פיוטים ומזמורים, מפרשנות השפה ומהתפתחותה, מתנאי מקום וזמן, מתשישות או משפע, ובאותה שעה הכל יחד לבם לאביהם שבשמים – והמגיד ממזריץ', ממשיכו של הבעש"ט (המאה ה-18), בספר "מגיד דבריו ליעקב" (ליקוטי אמרים), מסביר זאת כך: "מה שיש נוסחאות שונות… דברים כאלו אי אפשר לבאר בכתב… י"ב שערים (נוסחים) היו… שער לכל שבט… כדי שיוכל כל אחד לעלות בשער שלו… ולכל שער צירופים מיוחדים משלו, ולכן יש נוסחאות שונות. והנה השער הי"ג הוא למי שאינו זוכר או מכיר את שבטו, ואינו יודע באיזה שער (נוסח) יבוא לחצר המלך… ולכל שבט ושבט היה יותר טוב ליכנס בנוסח שלו".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: