מת

המאבק על מקום קבורת נתנאל עוזרי ז"ל היה מזעזע, ונוצר רושם שמשפחתו טוענת ל"זכות על גופת המת". והנה לפי ההלכה אין למשפחה זכות על גופת המת. ואכן הרב ישראל לאו הודיע זאת ברבים. לפי ההלכה, על המשפחה מוטלות רק חובות בעניין המת. רק חובות. חובה להביאו לקבורה במקום מסודר, במהירות. חובה להתאבל עליו, ועוד. אין לו משפחה? הקהילה אחראית לו. הקהילה פועלת באמצעות חברה קדישא. ולא נקבור אלא על פי התקנון. אתם חלוקים בעניין מקום קבורתו? רק המקום הוא שיקבע זאת, על פי כללים המפורטים בהלכה: תחום שיפוט, שלום הציבור וטובתו, העיקרון התקדימי, בית קברות מוסדר, נגישות שאריו לקברו, ועוד. וראה בעניין זה גם את "גשר החיים" (נדפס ב- 47') של הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי: "אין שום רשות ליורשיו, לבניו, להוריו ולקרוביו… כי אין להם זכות בגופו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: