משפחה

ש.א. מכובדי: זה שמקרוב הצטרף לקהילתכם כמורה בבית-הספר, והביא איתו את משפחתו וכו', חייב להשתתף במיסי הקהילה שלכם ככל תושב. אבל, אם משפחתו חיה במקום אחר, הרי הוא בחזקת אורח, ולא בחזקת תושב. ואורח פטור ממיסי הקהילה. וראה בעניין זה גם את ספר 'תורת אמת' של הרב נתן אדלר (פרנקפורט, 1800-1741). ומהו העיקרון כאן? בשביל לדעת אם על פלוני לשלם מס קהילה, יש לאתר את המקום בו מתקיים עיקר חייו. אין די בכך שאותו פלוני שוהה בקהילתכם לפרנסתו (מורה). אחרת, עיריית תל אביב היתה מחייבת במס עירוני כל מורה שגר בנתניה ומתפרנס בתל אביב. ועיקר חיי אדם על פי ההלכה: משפחתו. ולקהילה בה נמצאת משפחתו הוא ישלם מס, ולא ישתמט בטענה שהוא מתפרנס בעיר אחרת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: