משומד

א"ק מכובדי, אחיכם נותר בחבר המדינות, ולדבריכם השתמד שם, והנה אביכם נפטר, והמשומד תובע חלקו בירושה. לפי ההלכה היהודית, במתכונתה הריאלית, המשומד יורש. וראה גם "כפתור ופרח" לרב אשתורי הפרחי. ומוטמע בזה גם חשש היהודים מאומות העולם, שבפניהם ילשין אותו משומד: "הצטרפתי לדתכם, והנה היהודים מענישים אותי!". ואתה עצמך, מכובדי, תן לו את חלקו, ואל תצדק הרבה.

עוד באותו עניין: