משהו בעניין יהודה אשלג (קבלה)

המקובל יהודה אשלג (ירושלים, נפטר ב–1954) נעשה אופנתי? תרגום ופירוש "הסולם" שלו לספר "הזוהר" מתפשט והולך? אוניברסיטת באר–שבע מציינת יובל למותו? – ואנחנו רק נזכיר שחבורת יהודה אשלג, בסוף שנות העשרים, בירושלים, היתה מורכבת מפועלים (טפסני בניין). העבודה היתה בעיניהם ערך דתי ואנושי כאחד. כי האדם מתממש בעבודה. מתממש ומטהר עצמו מטפילות, מגאוות סרק. האדם מקיים את העולם בעבודה, ואת עצמו. אדם–עולם. הקבלה של הרב אשלג לא ייצרה ג'ובים, מזכרות, מים קדושים, כרטיסי חבר, כסף.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: