משא ומתן

יום כיפור. השאלה הראשונה שנישאל בבית דין של מעלה לאחר פטירתנו היא: "נשאת ונתת באמונה?". כלומר שאלה מתחום המסחר, ולא מתחום לימוד התורה. כי לא הכל זכו ללמוד תורה, ואילו כל בני האדם איכשהו נשאו ונתנו בחייהם בענייני מסחר, נישואים, פרנסה וכו'. וטוב שהשאלה הראשונה (נשאת ונתת באמונה?) תהיה ממה שמשותף לכל, מהמכנה המשותף. ובכל זאת, מי שלא למד תורה אינו מסוגל ממש לדייק בתשובתו אם נשא ונתן באמונה, כי מלוא המושג "תום לב", למשל, ההכרחי במסחר, המושג המשפטי, ולא המושג העממי–דיבורי, מתברר רק מתוך לימוד תורה. כלומר, יש תום לב ויש תום לב של תלמידי חכמים – והרי בבית דין של מעלה כל אחד נשפט על פי שיוכו (עם הארץ או תלמיד חכם). ראה בעניין זה גם את "דברי אגדה" (מוסר וחיזוק) ממרן יוסף שלום אלישיב, שראה אור לאחרונה.

עוד באותו עניין: