מקלט כבית כנסת

ד"פ מכובדי, כנראה באה שעת השאלות בעניין מקלטים, כי הדיון הפומבי בהם (במחדלים) בשיאו, והבריות מתעוררות לשאול. וגם בעניין זה לא תמיד פשוט להבחין מיד בין צדיק לצדקן, ואנסה להבחין ביניהם כאן: המקלט בבניין שלכם שייך לכל הדיירים. אי אפשר לכפות עליהם מה ייעשה בו כשהוא ריק. אי אפשר לכפות שיעשו בו בית כנסת. הוא רכוש של כלל הדיירים בבניין. הוא קניין. הוא לא חלל מקודש מעצמו. ההלכה אינה מטאטאת סתם כך את זכות הקניין הפרטי. אפילו רק דייר אחד מתנגד לבית כנסת במקלט: התנגדותו קובעת. ומה עם ההנחה ש"דבר מצווה" מעל הכל? עשה דבר מצווה בשלך, ברכושך הפרטי, בדירתך, לא ברכוש הכלל. אל תהיה כזה צדיק על חשבון הכלל. ראה גם "עמק המשפט" (הלכות שכנים) מאת הרב יעקב אברהם כהן (ישיבת צאנז).

עוד באותו עניין: