מקומה של הרבנות

תשובה מקובצת לקוראים אחדים: אין לי דבר נגד הרבנות והרבנים, אדרבה אני מעריץ גדול של רבנים היודעים שמקומם הטבעי במעונות נשים מוכות, בין פועלים מפוטרים, באבו-כביר, בין משפחות מפונים, ליד אמהות חד-הוריות, ליד פועלים זרים, לצד מיעוטים מדוכאים, בבתי תמחוי, בבתי-חולים, לצד משפחות שכולות, למען שכונות מצוקה. רבנים יהודים כסוכני החסד האלוקי בעולם.

עוד באותו עניין: