מצבה

פ"ט מכובדי, אביך היה ירא שמים נאמן, ואתה שואל אם נכון לציין במצבה שלו את מחלתו וייסוריו בסוף ימיו. אין לי תשובה חתוכה אחת: הדבר בידיך. יש הנמנעים מציון המחלה והייסורים, כי מוטמעת בזה תלונה נגד השמים: ירא שמים נפטר בייסורים נוראיים?! זה שכרו?! ויש המציינים את המחלה והייסורים, ואינם חוששים שיש בזה תלונה נגד השמים, אלא, אדרבה, יש בזה הודאה שהאדם אינו מסוגל להבין את המושג "שכר ועונש", והנה קרובם נותר ירא שמים על אף ייסוריו. ובעניין האבל, הקבר והמצבה ראה גם את "גשר החיים" של הרב טוקיצינסקי, ואת "ערוך השולחן" של הרב עפשטיין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: