מכתב לפרקליט המדינה (חוץ–משפטי)

פרקליט המדינה החדש עדיין לא נבחר, וזהו מכתב לנבחר. מכובדי, אחת ממשימותיך העיקריות הינה צמצום המשפטיזציה של החיים הישראליים. המשפט אינו הכלי היחיד להסדרת החיים והערכים הישראליים. המשפט אינו הכלי המשוכלל ביותר. מוטמעים בו גם ברוטאליות, דילים, התפלספות יתר, אליטיזם, גסות אבחנה. עליך, כפרקליט המדינה, לתמוך בפורומים החוץ–משפטיים המנסים לזקק ערכים ונורמות, לתמוך בשיח הצבורי, בפורומים חברתיים, פוליטיים, אקדמיים, תקשורתיים. איך? אל תאסוף אליך את "הכל". דחה מה שיכול להתברר מחוץ למשפט. חברה עקודת-משפט מנוונת את כוחותיה הרגשיים והאינטלקטואליים.

עוד באותו עניין: