מי צריך את הנשיאות? (דמוקרטיה)

מי בכלל צריך את הנשיאות? אנחנו. כולל השאננים השמנים שבינינו. היום הם שאננים שמנים, ומחר כמו כלום הם מצטרפים לרוב המרוט המחפש נחמה. הנשיא נושא תפקידים חיוניים, מהרכבת ממשלה לאחר בחירות ועד חנינות. תפקידים שנכון להוציאם מידי הממשל. לא הכל טבעי לממשל. חסד ורחמים כלפי מיעוטים, מפוטרים, אלמנות, יתומים, משפחות חללים, עולים חדשים, יהודים בגולה, אמנות וספרות עניים, מודחים חברתיים, אינם עניין טבעי למשרדי ממשלה, כי אלה מהעניינים הדורשים לב ולא רק שררה. ובכלל ידו הטובה של נשיא פועלת בשטחים האפורים שסביב הממשל. ומוטב לאומה שלא תהיה נתונה רק בידי הממשל, ושיהיה למענה נשיא. בעיקר אמור הנשיא לפעול כעוגן אנושי בישראל מנוכרת וכפוית טובה. שהנשיא והטובה יהיו אחד. שהנשיא יהיה "דמות" ו"כתובת". שיהיה "מנחם עמו" מכוח אישיותו. אמנם קשה לאדם להתעלות לכך, אבל תמיד נשאף לנשיא כזה, כי בכל זאת לא בשמים היא. אגב, אין אישה במועמדים לרשת את קצב.

עוד באותו עניין: