מי באמת המספיד הרצוי? (אבלות)

תשובה לקורא ש"נ: "מיהו המספיד של ההלכה?" – רצוי שהמספיד יהיה תלמיד חכם, ובכל מקרה בן תרבות. וכשתראה אחד מהם כבר תדע מעצמך שהוא תלמיד חכם או בן תרבות. ורצוי שהמספיד ממש הכיר את הנפטר. ואם לא ממש, אזי רק מעט מתחת לממש. ומוטב הספד של סוחר שהכיר את המנוח מהספד של רב מפורסם שנשכר להספידו. ומשעה שהמספיד הכיר את הנפטר, אין זה משנה אם הוא קרוב משפחה. ובעיזבון הכתובים של סבי יצחק יעקב וכטפוגל, ראש ישיבת מאה-שערים, מצאתי טקסט שכותרתו: "הספד לסוחר שאינו תלמיד חכם", ובצד הכותרת הוראה עצמית: "לקרוא לפחות ג' פעמים לפני הלוויה". וקובעים מי המספיד לפחות חצי יום קודם הלוויה, ומודיעים על כך במשפחה מיד, שמא מי מהמשפחה מתנגד למספיד הזה וכו'. אפשר למעלה ממספיד אחד, אבל בימי שרב יצמצמו. והמספיד לא יגזים בתכונות הנפטר או בעלילותיו. והמקום כבר ינחם את האבלים. והנה בימים אלה מצאתי אצל ר' בנימין, בחנותו "דרך מסורת" שבאלנבי, תל-אביב, את "מעולם ועד עולם" (80 שקל), ספר הדרכה בן זמננו לאבלים, והוא ספר מפורט, בהיר ומועיל מאת הרב גבריאל גולדמן, שהוא רבו של כפר-אדומים וחבר בחברה קדישא מטה-בנימין. ספר ידידותי גם מבחינת ישראלי רגיל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: