מילון העברית המקראית: הכרחי (שפה)

ראוי היה שמומחה חכם יכתוב על "מילון העברית המקראית" של מנחם-צבי קדרי, שראה אור לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן. מילון שהוא אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו – ונכון להניח שאכן מומחה חכם עוד יעשה זאת בהרחבה ראויה בעיתון זה, ובינתיים עשיתי עצמי נציג לאלפי הדיוטות המתמוגגים מעצם המילון הזה, ללא כלים ביקורתיים מיוחדים לכך, מעצם עצמו, מעצם חנו, מעצם עריכתו וכתיבתו הבהירות-צלולות, מעצם קסם השפה המקראית והשראתה עלינו עכשיו ומעצם השפע שבמילון זה. הנה "מהפכה: הפיכה, חורבן, הריסה; לרוב על סדום ועמורה".

עוד באותו עניין: