מזוז

ג"ס מכובדי, אם מני מזוז היה מקבל על עצמו את מלוא הוראות הרמב"ם (שופטים: הלכות סנהדרין), על המשתמע מהן, היתה נחסכת המבוכה שנגרמה ממה שנראה כהסתלקותו לכאורה מטיוטת האישום המקורית, שכללה אונס, ומדברים חמורים שאמר ביחס למשה קצב. הרמב"ם מורה למערכת המשפטית בכללותה להיות מאופקת תמיד, ספקנית ביחס לעצמה, נזהרת מכוחה שלה, מתונה, בעלת רטוריקה מינימליסטית, מרוסנת ביודעין, ואוסר עליה להבטיח לקהל תוצאות. "לא לקפוץ ולחתוך את הדין". המערכת המשפטית חייבת להימנע מאמירה בוטה כלשהי, קודם המשפט ובמהלכו, ומוטב שתימנע מזה גם לאחריו. המערכת היא החזק. חובה להגן על החלש מפני החזק הזה. הנאשם הוא עקרונית החלש. הצדק מחייב את החזק לנהוג איפוק. לחצים, איומים, הדלפות, הודעות, ספינים, רמזים וסיפוק דעת הקהל מצד המערכת, לפני המשפט ובמהלכו, הם מבחינת ההלכה "גסות רוח", העלולה להביא לידי עיוות הדין. "גסות הרוח" עלולה לכבול את מערכת התביעה לאגו של עצמה או לכתוב לציבור הרחב שטר מוקדם שעל פיו אין לנאשם סיכוי אלא להיות מורשע.

עוד באותו עניין: