מורים כעובדי קבלן?! (הלכה)

כ–1,500 מורים מועסקים כעובדי קבלן בישראל: בלי קביעות, לעתים מתחת לשכר המינימום, ללא שבתון, ללא פנסיה. האם ההלכה מתירה להעסיק עובד קבלן כזה? האם ההלכה מתירה להעסיק מורה כעובד קבלן?! מהו דימוי המורה בעיני ההלכה? ובכן, ההלכה אוסרת עובד קבלן. אוסרת חוקית ואוסרת מוסרית. אוסרת מעצמה ואוסרת מתוך קבלת חוקי מדינה מסוימים (בתחום העבודה). הנה שתי סיבות לאיסור: גזל, והשחתת החברה הישראלית. בעוד פנסיה, ימי מחלה וחופשות הם חלק מהשכר של עובד רגיל, כל זה נמנע מעובד קבלן. נגזל ממנו. ואגב השתתפות בגזל המורה, בית הספר מסייע להון (קבלני עבודה) לייצר בישראל שכבה פועלית ("עובדי קבלן") מנוצלת, נסחטת, תמיד מבוהלת. קרא גם את הרב אורי סדן ב"תחומין – לתורה, חברה ומדינה", קובץ כ"ו, שראה אור בימים אלה. ההלכה קבעה כללים מיוחדים לחינוך ולהוראה, וממליצה לשפר תמיד את שכר המורים, בשביל להגדיל תורה וכו'. בעיקרון: ההלכה רואה לנגד עיניה מורה מוגן, מכובד, זכאי לכל הטבה, שזה היפוכו של עובד קבלן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: