מוס: מסה על המתנה (גמול)

נכון להמליץ על הספר "מסה על המתנה" של מרסל מוס, שראה אור השבוע בהוצאת רסלינג, המקלף את הציפוי מעל היחסים האמיתיים בין הנותן למקבל. מקלף ומציג את גינוני הכוח והמיון שביסוד נתינת המתנה וכן את מה שבין מתנה לצדקה, מה שבין נדיבות לאגו, מה שבין החופש לתת מתנה לאילוץ שבכך ועוד. תוך קריאה נזכרתי בלקח ששמעתי מסבי יצחק יעקב וכטפוגל, ראש ישיבת מאה שערים: הימנע ממתנות של עם הארץ, כי מחר, כאשר עם הארץ הזה יירד מנכסיו, הוא יטען שבכלל היתה זו הלוואה או השאלה ולא מתנה.

עוד באותו עניין: