מונית

ש"א מכובדי, אתה שותף במונית עם ערבי יפואי, והנה חזרת בתשובה ואינך עובד עוד בשבת ואתה שואל, מה דין ההכנסות המתקבלות בשבת מעבודת שותפי? כיצד אמנע מכסף של שבת? האם בכלל לבטל את השותפות עם הערבי? אמנם ההלכה קוד חיים ריאליסטי ומאפשרת לך להיות שותף עם ערבי, אבל בטלו את הסדר השותפות הנוכחי שלכם, והקימו, אתה והערבי, שותפות חדשה באופן זה: השכר המתקבל בשבת באשר היא יהיה רק של שותפך הערבי, והשכר שיתקבל ביום חול כלשהו מימי השבוע, יום שעליו תסכימו ביניכם, יהיה רק שלך. וזאת בלא להתחשב בגובה ההכנסה בשבת או באותו יום חול. אי ההתחשבות בגובה ההכנסה ,מבטלת את ממד השותפות ביניכם בשבת ובאותו יום חול ובעצם מותירה אתכם שותפים רק בשאר ימות השבוע. ראה גם "משנה ברורה" (שבת). ומה בעומקו של דבר? אין הכרח שחזרה בתשובה תנתק את האדם מסביבתו וממלאכתו. ויש לשבח חוזר בתשובה שאינו פורש מהחיים האזרחיים הרגילים, אלא מעורב בהם מתוך יראת שמים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: