מה כותבים על המצבה?

עניין "טקסט המצבה" חוזר ועולה במכתבים ובעל פה: אין זאת אלא שהבריות אינן מוצאות נוסח אחד לכך, ואכן בעניין זה רב חלקו של המנהג בכל עדה ועדה. והנה תשובה מקובצת לקוראים אחדים: ההלכה ממליצה על "טקסט מצבה" מינימליסטי. טקסט מתאר (שם, תאריכים, מקום), ומעט מעט תארים, אם בכלל. הכל בשביל צניעות ראויה. וצניעות כבר מולידה הדר. ומצידו, הדר כבר מוליד אמון. והרי כל המאמץ כאן שיאמינו לטקסט שעל גבי המצבה וכו'. והנה האדמו"ר אהרן מקרלין (1772-1736) מורה בצוואתו: "ועל המצבה לא יחקקו שום תארים כלל" – מתוך ספר "בית אהרן". אמנם האדמו"ר ניסח "חוזה זיכרון" מיוחד במינו לשאריו ולחסידיו, אך בעניין תארים כ"צדיק" וכ"גאון": לא יחקקו על המצבה שום תארים בכלל. ולאורך הדורות והגלויות, עניין נוסח המצבה העסיק גדולים בחייהם, והנה האדמו"ר שלמה שפירא (מונקטש), שאף הוא מורה בצוואתו מה ייכתב (לא "גאון" ולא "צדיק") – אף מצווה ש"לא להדפיס שום חיבור מחיבוריי, כי בעוונותיי הרבים לא זכיתי לגמור שום חיבור שיהיה ראוי לדפוס".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: