מה זה "רם ונישא"? (תפילה)

ג"ש מכובדי, אמנם אנחנו מתפללים לאל "רם ונישא", אבל כבר לימדונו רבותינו שאין הכוונה לרוממות ולנישאות פיזיים, ניתנים למדידה, על פי קני מידה אנושיים או מדעיים, אלא אלו רוממות ונישאות מופשטים, בלתי מושגים על יד תבונתנו. ואנחנו אומרים "רם ונישא" רק משום שזו שפתנו, ואין לנו יכולת להתבטא אלא באמצעותה. ובעניין זה ראה גם ספר "שיעור קומה" של המקובל משה קורדוברו (צפת, המאה ה–16).

עוד באותו עניין: