מהו "תמיד"? (תפילה)

תשובה לגברת ר"מ: לא אוכל לערוך במסגרת "שישי" סמינר על לשון התפילה, והרי קיימת בזה ספרות ענפה ומועילה – אבל בשביל לא להוציא את הדף חלק, אענה כאן על שאלתך בעניין ה"תמיד" שבתפילה, כגון: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". והפירוש הישיר ל"תמיד" הוא זה: לא ברא הקב"ה את העולם והסתלק ממנו, אלא תמיד, בכל רגע ורגע, הוא מעורב, והעולם תמיד, בכל רגע, תלוי רק במה שהוא משפיע עליו. ראי ספר "נפש החיים" לר' חיים מוולוז'ין (נפטר ב-1821).

עוד באותו עניין: