מהו "קבר ישראל"? (שפה)

כמעט הכל מדברים השבוע על "קבר ישראל", אבל מותר להניח שלא לכל ברור אם זהו מונח הלכתי גמור, או שזהו בעיקר ביטוי (שפה) למשאלה לאומית הנדמית כהלכתית. ובכן כך: ה”שולחן ערוך” לא ממש מדגיש את המושג "קבר ישראל", וכמוהו הרמב"ן (ראה “תורת האדם"). וכללי טקס הקבורה הדתי אינם מונחים על ידי המושג הזה, שהוא, אם כן, בעיקרו אינו הלכתי, אלא שאיפה והצהרה (שפה). ביטוי מילולי לסנטימנט דתי לאומי. משאלה שיהודי יגיע לקבר ישראל. "זהו רק ביטוי השולל את היפוכו", קובע הרב יגאל אריאל (ראה כתב העת "תחומין" כרך כ').

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: