מבט, הצצה, פרטיות (חלון)

א"ש הנכבדה, לפי ההלכה, אינך רשאית לפתוח בדירתך חלון מול חצר שכנך או מול חלון דירתו. כי פתיחת החלון עלולה לייצר "היזק ראייה". ראי גם את הספר "משכן שלום" – הלכות נזקי שכנים – מאת הרב שלום מרדכי הלוי סגל. "היזק ראייה"? הנזק שנגרם לשכנך מכך שניתן להביט (להציץ) בו מחלונך, בעוד הוא אמור להיות מוגן במרחב הפרטי שלו. המבט (ההצצה) כפלישה לתחומו. המבט פוגע בזכותו לפרטיות בתחומו. ההצצה מפחתת את הנאתו מרכושו ומקטינה את ערך הרכוש. ואלה נזיקין וגזל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: