לעניים או לבחורי ישיבה? (צדקה)

א"ע מכובדי, אתה מבקש תשובה לשאלה, האם מותר לגבאי צדקה להעביר כסף ממטרה למטרה, נאמר מבחורי ישיבה למשפחות עניות מרודות, מתוך רחמים. וזו העמדה העקרונית של ההלכה: אל לגבאי צדקה להעביר כספים ממטרה למטרה. אל לו לסטות מכוונת התורמים: הם תרמו לבחורי ישיבה. ומרגע שהכסף נתרם לתלמידי ישיבה, אפילו עדיין לא הגיע לידיהם בפועל, הוא שלהם. מה גם שלגבאי אין שיקול דעת איזו מהמטרות דחופה יותר. התחלת להעביר ממטרה למטרה? סופך להסתבך בניהול קופת הצדקה, ואף חלילה להסתכסך עם התורמים. וראה בעניין זה גם את ספר "שאלות ותשובות הרב", והוא האדמו"ר הזקן שניאור זלמן מלאדי (1745–1813, מייסד חב"ד). הספר ראה אור בימים אלה במהדורה מאירת עיניים, בעריכת הרב שלמה הלוי סגל, בהוצאת "ספריית אשל". וביסוד האיסור הזה נמצא גם החשש העקרוני מפני שררה, מפני יתר כוח בידי ממונים, שלוחי ציבור, ובכללם גבאים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: