לימוד תורה

א"פ מכובדי, נפשך יוצאת להעניק חינוך תורני מלא לבניך, אבל העוני הודף אותך לאחור, והבנים מסייעים לפרנסת הבית, ואתה שואל אם תשעבד הכל לטובת לימוד התורה שלהם. ואענה לך על פי הספר "התקרבות להשם" של הרב יעקב עדס: יש למסור את הנפש, פשוטו כמשמעו, על לימוד תורה של הילדים, אפילו חיי ההורים יהיו חיי צער, עוני, סבל וייסורים. ולפי הניסיון היהודי: אל תמיין את הילדים לפי כישרונם הנראה היום לעין, אלא שכולם ילמדו תורה, כי מהנרפה שביניהם היום, עוד יצמח מחר גדול בתורה. וכל זה בתנאי שהתורה היא בעיניך גמול האדם בעולם הזה ובבא. ובעניין פרנסתך הקשה: הלוואי ישועת השם כהרף עין.

עוד באותו עניין: