להחזיר אותו למשרתו? (תקנת השבים)

ד"ל מכובדי, האם תחזירו למשרתו הרמה את מנכ"ל מוסדות קהילתכם שסרח מאוד, אבל עשה תשובה גמורה? על כך תמצא דיון בהיר, מפורט וסמכותי ב"תקנת השבים" (עבריין שריצה את עונשו), מאת פרופ' נחום רקובר, בהוצאת ספרית המשפט העברי, שראה אור השבוע (716 עמודים). יש בעניין זה דעות שונות, ויש משמעות לגודל חטאו (אם היה למשל מעורב ב"הריגה"), או אם זו משרה רמה שהיתה לו, או משרה רמה חדשה, ואם זו משרה קצובה (במובן הדמוקרטי), או משרת עולמים, ועוד. ואין בכוחי לדייק לך תשובה אחת על פי ספרו של פרופ' רקובר, משום שאינך מרבה בפרטים במכתבך ואיני יודע מה היה חטאו של אותו מנכ"ל, או כיצד לדעתכם יגיב הציבור, ועוד פרטים מהותיים. רק נהגו בעניין זה בשיקול דעת, ואל תתלהבו לצאת צדיקים ולהשיבו מיד למשרתו, או להפך, לצאת מיד שמרנים ולדחותו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: