לדעתי או לטעמי? (שפה)

"לטעמי", אמר בשבוע שעבר אמנון ליפקין–שחק, "אפשר היה להקדים את המבצע". האם לטעמי מועילה או יפה מלדעתי? לא, ומוטב שלדעתי היתה נשארת כי היא פשוטה. ואילו לטעמי מחשידה את הדובר בהעמדת פנים כאילו לשונו הדורה ועל כן אף הוא הדור וכו'. והנה, מרוב חטאינו, התרבתה העמדת פנים בישראל ואיתה המחזיקים בלטעמי. ומהו לטעמי שבמקור? תפיסה חדה, התבוננות המבוססת על תבונה. "טעמו וראו כי–טוב השם".

עוד באותו עניין: