לגלות או לא? (הומוסקסואליות)

ר"ת מכובדי, מה לך ולהלכה?! עליך לגלות מיד למיועדת לך שאתה הומו, על פי דיני החוזים המקובלים על בני תרבות.

עוד באותו עניין: