כיפור: אתה והזולת (סליחה)

כיפור בפתח, והבה נחזור לתובנות שאמנם ידועות לכל, אבל יש חשש כי דהו או נשתכחו, והנה אחת: על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ועל האדם לבקש סליחה מחברו. בקשת הסליחה נעשית על פי תקנון קבוע, והנה משהו מרוחו: בקשת הסליחה נעשית פנים אל פנים; אני–אתה הוא יסוד בטקס הסליחה; בקשת סליחה היא הכרה בזולת; המחילה הינה מותר האדם.

עוד באותו עניין: