כיבוד אב ואם

פ"ט מכובדי, אין בכוחך לתמוך בהוריך העניים, ואתה שואל מה ההלכה: האם התמיכה בהורים היא בגדר צדקה או בגדר חוב? ובכן, בעיקרה זו כנראה צדקה שניתן לגבות אותה כחוב. והרב כלפון משה הכהן מרחיב על כך בספרו "שואל ונשאל" (ג'רבא, 1950-1874), וזה פתרונו למקרה שלפניו: "קשה שיהיו בניו הגדולים מוטלים ברעב, והוא זן את אביו, אלא רואים איך לערב יחד". כלומר, מידתיות ושכל ישר. והעיקרון? ההלכה מסייגת כיבוד הורים בשביל שלא ידרסו את בניהם. ובפועל? יפרנס את הוריו כיכולתו.

עוד באותו עניין: