כבוד המשפחה

ע"ס מכובדי, אתה כמעט אביון וחושש שבתך תישאר רווקה נעלבת וכו', אלא אם אחיך האמידים יסייעו לכם. ואתה מבקש סימוכין בהלכה לפני שאתה פונה לאחיך. ואפנה אותך לספר השאלות והתשובות של הרב מאיר גאויזון (מצרים, נפטר ב 1622). מלבד שהוא מאחל לאביון שקרוביו יסייעו לו מעצמם, מתוך אנושיות וצדקה – הרב גאויזון מפעיל כאן את כלל-העל ההלכתי: "כבוד המשפחה", ומחייב את הקרובים לסייע על פי דין. לא מתוך רחמים, אלא על פי הדין. ומהו כלל-על? כלל הכובש את הכול ודוחה כללים אחרים. ומהו "כבוד המשפחה"? זהו מושג הגורף תחתיו כל פגיעה בשמה הטוב של משפחה בישראל וברווחתה הנפשית. בנות רווקות דחויות בשל עוניין הן פגיעה בשם המשפחה וכו'. המשפחה היא חייו ומקלטו של הפרט, והיא תשתית הקהילה. וההלכה היא סוכן המשפחה. אמנם, מכובדי, הפסיקה של הרב גאויזון לא תרשים בית משפט ישראלי, אבל אוליך אחיך יתרשמו. "מבשרך לא תתעלם": אתה בשר מבשרם של אחיך.

עוד באותו עניין: