יצר הרע

מ"ל מכובדי, אתה חושב שיצר הרע שלך גדול במיוחד? אתה חושש שזה ימנע ממך לעשות תשובה? אבל כבר למדנו מר' נחמן מברסלב, שלכל אדם יש מניעה בדיוק לפי מידתו. כלומר, יש סימטריה: יצר הרע שלך אינו חזק מיתר התכונות והיכולות שלך. כלומר, אתה מסוגל לשלוט בו. וראה גם את "ממעלות הקדושה" של הרב יעקב עדס. ואגב, מכובדי, יש יוהרה בעצם הכרזה שלך על גודל יצר הרע שלך.

עוד באותו עניין: