יען או בגלל (שפה)

כבר מתגלגלת לעברנו מילה נפוחה נוספת מכיוון אמצעי התקשורת, והיא "יען". ואם בשבוע שעבר הארכתי בעניין המלאכותיות שב"אשר על כן" המגיע אלינו מחדשות ערוץ 1 – הנה אקצר ורק אומר שהישראלים המתהדרים ביען טובלים וסרק בידם, כי אין יען מתיישב עם סך כל הישראלית שבפיהם, אלא חורג ממנה כדי גיחוך. ישראלי, אל תאמר יען אלא בגלל. דוגמה? לא יען כי נאפת, אלא בגלל שנאפת.

עוד באותו עניין: