יום כיפור: בקשת סליחה מהזולת/ כללים

בקשת סליחה מהזולת. על עבירות שבין אדם לחברו אין יום כיפור כשלעצמו מכפר, אלא האדם מבקש מזולתו סליחה – וכיצד מבקשים? הנה כללים אחדים על פי ההלכה, ספרות השאלות והתשובות, ספרות המוסר וההדרכה: בקשת הסליחה הינה טקס מפורט לפרטיו, ואין היא מתרחשת לה סתם כך, תוך כדי פגישה מקרית בין הצדדים; לבקשת הסליחה עצמה יש נוסח מילולי מדויק, כי ההלכה אינה סומכת על הפרט שידייק בלשונו את רגשותיו; בקשת הסליחה מתעקרת מתוכנה אם היא רק טכנית; הבקשה הינה ביטוי חיצוני להכרח הנפשי האמיתי שלך להתנצל; בקשת הסליחה הינה הכרה בזולת, באחריות המשותפת שלכם לשלום העולם, והיא הכרה בעצם חשיבות הזולת, בזכויותיו, במעמד שלו בחייך; בקשת הסליחה נעשית פנים אל פנים; עליך לפרט היטב בפני הזולת את הפגיעה שאתה מתנצל עליה עכשיו; הדיבור האישי בין הפוגע לנפגע בשעת ההתנצלות בונה יחסי אתה–אני, שהם יסוד טקס הסליחה; הפגישה האישית עם הנפגע דורכת אותך נכון ומייצרת כוננות נפשית ראויה; אל תטפיש את החיים בבקשת סליחה על שטויות; היה ריאלי, אל תצדק הרבה; אמור בשפה ברורה: "אני מבקש ממך סליחה".

עוד באותו עניין: