יום השואה/ גרשום שלום: משהו בתוכנו

גרשום שלום: "יכול אתה לומר שהיה זה היטלר שגבר עלינו. וכן אפשר לומר שלא היה זה היטלר, אלא משהו בתוכנו. שתי התשובות ראויות להישמע" – מתוך "רציפות ומרד".

עוד באותו עניין: