יובל שרלו: "אחריך נרוצה", שיר השירים

רק תועלת מצאתי ב"אחריך נרוצה" (510 עמ', הוצאת "ידיעות") של הרב יובל שרלו, שהוא פירוש על "שיר השירים", כולל מבוא נרחב ופרק סיום על משמעות שיר השירים לימינו. שפתו של הרב שרלו טובה ובהירה כשפת משכיל עברי בן זמננו, ועדיין הוא מנאמני המסורת שלפיה "שיר השירים" אלגוריה למה שבין האומה (האדם) והבורא. ולפנינו פרשנות על פי הפשט, המדרש, ואף ניסיון להציע רלוונטיות. ואגב רלוונטיות, הרב שרלו מזכיר את פרשנות הרב סולובייצ'יק, שלפיה "קול דודי דופק" הוא אף הצהרת בלפור והקמת מדינת ישראל. "הדוד הדופק" הוא השעה ההיסטורית המוחמצת על ידי האומה העצלה. כאילו ב"פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה", האומה אומרת טוב לי בגלות, טוב לי במעמדי מחוץ להיסטוריה, נוח לי להחמיץ את השעה. ומכאן של"שיר השירים" אין זמן אחד ונמשל אחד, אלא יש בו זמנים ונמשלים הרבה, והוא נכון לכל שעה שבה האדם (או האומה) מבקש את הבורא, או זוכה לאות מהבורא וכו'. קריאה אחת מהירה רצופה של ספר זה כמעט שאינה אפשרית, ואם יש את נפשך לדעת דברים, אזי תוך הקריאה בוודאי תפנה למקורות שהרב שרלו נסמך עליהם, וכבר אתה משקיע ימים בספר הזה, לתועלתך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: