"חפציבה" ואחריות הרבנים

בפרשת חפציבה מוטמנת גם בעיה הלכתית שאין מדברים עליה בגלוי, בינתיים: מה דין הרבנים שהמליצו לאנשיהם לוותר על הערבות הבנקאית תמורת הנחה במחיר הדירות? שגרמו לאנשיהם להאמין עד כדי כך בחפציבה? כלומר, האם רבנים אלה, אם אכן המליצו כך, אחראים לנזקים שנגרמו? אחראים אישית, בפועל? חייבים בתשלום פיצויים לפי ההלכה? לפי שיטת הנזיקין של ההלכה? סביר להניח שאיש מהנפגעים לא יתבע אותם. ככה זה עם רבנים. וסביר להניח שהרבנים האלה יתכחשו לכל העניין, אם וכאשר. "לא הבינו אותנו כראוי". והנה, לפי ההלכה, אם אכן המלצתם היתה הגורם הישיר לוויתור הנ"ל על הערבות – אזי יש לכאורה עילה נזיקית נגדם. החיוב נובע ממה שההלכה מגדירה כ"גורם" (ובלשון המקור: "דיני גרמי"). ראו גם את המשתמע מ"משפט הערב" בעריכת הרב צבי חיים דישון, בהוצאת אוצר הפוסקים. אם הרבנים האלה נפטרים אף מאחריות מוסרית: חילול השם חלילה יגבר, ואנחנו במהומה שבה כל אחד מפריח שטויות עסקיות ומקצועיות כלבבו. והכל הפקר.

עוד באותו עניין: