חמלה ? תועלת

הדיון בחד-הוריות מוטה ל"חמלה", שאינה מילון של כלכלת השוק, ולכן תתורגם לפרוטות, לגמ"ח נקודתי, ותתאייד. עדיף לדבר עם הכלכלה הזו בלשונה, כלומר לדבר על כדאיות, על תועלת. כדי למדינה ש-270 אלף ילדים עניים מחוסרי סיכוי – מול נפח מלאכותי בסעיפי ביטחון, בהתנחלויות, בשכר המגזר הציבורי, בכספים ייעודיים – יהיו בבגרותם חלק מהתעשייה, המדע, העבודה. כדאי למדינה שגורלן הכלכלי של החד-הוריות לא ישתכפל. כדאי למדינה שכ-40 אחוז מאזרחיה לא יודחו לשוליים. כי גם בכלכלת שוק יש השפעה למאסות קריטיות. רווחת החלש היא אינטרס של החזק. חמלה? חול בעיניים.

עוד באותו עניין: