חלומות

לדאבון לב מתרבים הפונים לפותרי חלומות בשכר, שרובם המכריע מאחזי עיניים. ומדוע מאחזי עיניים. כי פותר החלומות חייב להיות בעל סגולות רוחניות גבוהות ולהיות אדם שהשמים בירכו אותו בכוח מיוחד לפתרון חלומות, ובפרט עליו להכיר אישית ובאופן מהותי את החולם המסוים שלפניו, את רקעו, את מגמת פניו, את שפתו: "…הכרת החולם ועניינו כי לא כל החולמים שווים… כי כל אחד מהם פתרונו איתו" – מתוך ספר "עקידת יצחק" (וישב מקץ) לר' יצחק בן עראמה (ספרד, 1494-1420). כי לא כל הדמויות, הסצנות והדימויים שמופיעים בחלומות של רבים נושאים תמיד אותה משמעות, אלא המשמעות משתנה מחולם לחולם. ואילו "פותרי החלומות" הנ"ל כלל אינם מכירים את החולם שלפניהם, ופגשו אותו רק כשבא לשכור את שירותם, ולכן חולם ופותר אלה יחד כמוהם ככסיל שבחושך יהלך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: