ח"כ עוזי אבן והחרדים

החרדים החרימו את טקס השבעת עוזי אבן, ח"כ חדש של מרצ. החרדים טוענים "מחננו טהור" וכי אינם מכירים בכך שהומוסקסואליזם בין יהודים, בקהילה שלהם עצמם, נמצא במפורש במסמכים תורניים. נמצא בספרות המוסר ובספרות השו"ת (שאלות ותשובות) לאורך הדורות והגלויות. נמצא בשו"ת מהרשד"ם (הרב שמואל די מדינה), ממחצית המאה ה-16. נמצא ב"אגרות משה" של הגאון משה פינשטיין, ממחצית המאה ה-20. והוא נמצא שם כי ההומוסקסואליזם נמצא בין יהודים בהיותם בני אדם. והנה ב"ספר החזיונות" (הלא מצונזר) של רבנו חיים ויטאל, נכתב דוח על קהילת דמשק במאה ה-17: "הנה ארבעים ושמונה בני אדם עושין עבירות עם נשים גויות ואשת איש ומשכב זכר (זולת עבירות אחרות)". וב"פלא יועץ" של הרב אליעזר פאפו, המאה ה-19: "ויש זונות… שוכבים ונשכבים במשכב זכור". ואין בית של ח"כ חרדי, שאין בו את "פלא יועץ" (ספרות מוסר). והבאתי כאן טיפות מהים. "מחננו טהור"? העמדת פנים.

עוד באותו עניין: