חיים הויזמן ז"ל (מחווה)

לחיים הויזמן, איש ירושלים שהלך השבוע לעולמו, היה קול מסוים, מקרב לבבות, ומידות אישיות יהודיות כגון צניעות, לשון נקייה וכבוד לזולת. במשך שנים היה בתוכניות הדתיות של רשות השידור (טלוויזיה), ורוב עבודתו שם נעשתה אף בשים לב לממד הדתי-ציוני, בשים לב לראשית צמיחת גאולתנו. שכונת מאה-שערים היתה לנו נוף ילדות משותף, ושיחתו של הויזמן נטבלה מעט ביידיש, לפי העניין. בטוחני שכל ימיו חיים הויזמן מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: