חטא? לא מהות עצמאית (סוד)

ש"ר מכובדי, לפי דתנו ה"חטא" אינו מהות עצמאית. ה"חטא" הינו שיבוש אישי זמני, או טירוף מערכות שתיקונם יגיע. "החטא" אינו שיטה מנומקת, ערך כשלעצמו, אלטרנטיבה. הוא רק היעדר, רק טעות, רק החטאת מטרה. ראה ספר המצוות של הרמב"ם.

עוד באותו עניין: