חזן

"מי שעזב את אשתו מחמת קטטה לא יהיה שליח ציבור (חזן) בראש השנה ובכיפור". עם אשתו אינו מסוגל לחיות בשלום ("קטטה"), ואיך ייצג אותנו בפני אבינו שבשמים?! – ראה גם הלכות ראש השנה בספר "פסקי תשובות", שערך הרב שמחה ב"צ. א. רבינוביץ.

עוד באותו עניין: