חזן לימים הנוראים (אופרה)

נ"פ מכובדי, בית הכנסת שלכם מתכוון לשכור לימים הנוראים חזן אופנתי נודע בקולו כ"ממש זמר אופרה", ואתה מעדיף חזן שבור. ואחזק את עמדתך, גם לפי המקובל מאיר אבן גבאי (1480–1540, טורקיה), בספרו "תולעת יעקב". חזן שבור עדיף על חזן אופראי, השבוי בקסם קולו. מה לקב"ה ולאופרה. אבל לא רק שבור, אלא גם בקי ומבין את התפילה לאשורה: למקורותיה, למבנה שלה, ללשונה, לכוונותיה. בכל זאת יבחרו באופראי? אתה תתפלל בלב שבור.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: