"חזון עובדיה" (הרב יוסף)

טרדות שונות מנעו ממני קריאה ממשית ב"חזון עובדיה" (חנוכה), ספר עיון והלכות חדש של הרב עובדיה יוסף, כולל הלכות ראש חודש וברכת הלבנה, בהוצאת מכון מאור ישראל – והנה הספר כבר בחנויות לספרות קודש, וגם אם פסח לפנינו ולא חנוכה, בכל זאת נתעכב על חנוכה על פי הרב עובדיה יוסף. יצוין כי הספר מוקדש לעילוי נשמת הרבנית מרת מרגלית יוסף בת-זכייה, ואף פרופ' יוחנן שטסמן, רופאו האישי של הרב יוסף, מוזכר בכבוד רב בהקדמה לספר, וכן בנו משה יוסף ורעייתו יהודית, וכן אלי ישי המתואר כך: "חיכו ממתקים וכולו מחמדים". ועיקר הספר תועלת לרבים המחדשים מדי שנה את התעניינותם בצד ההלכתי של חנוכה: מנהגים, מקורות, פסקים, טעמים, זמנים, שמנים, פתילות, דיני הלל בחנוכה, דיני יעלה ויבוא, ועוד. וממילא ביצירות אלה של הרב יוסף מתקיימת תנועה מרהיבה בין העממי לאינטלקטואלי. תנועה הפותחת את לב הקורא אל הרב יוסף עצמו, הפועל כאן ככונס נכסים שופע וזהיר כאחד של ההלכה במובנה כהון היהודי הבסיסי.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: