חוב

בגלל הכלכלה הקשה מתרבים החייבים, וחכמים כבר הזהירו את החייב (הלווה) שאינו מחזיר שיתנהג בצניעות ראויה ולא יהיה ראוותן ובזבזן על חשבון המלווה: "מי שחייב לאחרים, ואינו משלם להם, לא ילבש, לא יתכסה ולא יכבד אשתו ובניו, ולא יוציא לאכול לשובעה, אלא יהיה מצטמק ומסתפק במועט, עד שיחזיר חובו" – ראה גם "יעלזו חסידים" של הרב אליעזר פאפו (סארייבו, נולד ב–1785). לווה המועל באמון המלווה בועט בתואם ובאחווה שהקב"ה מבקש להנהיג בין בני האדם בעולם. וסופו של לווה כזה? רוב הבריות יתנכרו לו עד שישקע בעוניו ללא מציל. ובאמת כבר ראינו שוקעים כאלה.

עוד באותו עניין: