זכות בחירה ליהודי העולם (אזרחות)

משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי, תבע השבוע זכות בחירה בישראל לכל יהודי התפוצות. הרעיון לא חדש. ולאחרונה, עם הגדרת ישראל כ"יהודית ודמוקרטית", ולנוכח הדיון הישראלי-פלשתיני ב"ירושלים", העניין הזה חוזר – ונכון להדוף אותו כי:

1. יהודיות אינה אזרחות.

2. הזכות לבחור כרוכה בחובות אישיים וחברתיים שנפרעו או נפרעים בפועל בישראל.

3. הענקת זכות בחירה ליהודי העולם נועדה להחליש את הזכויות האזרחיות והפוליטיות של ערביי ישראל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: